CURRICULUM VITAE
Navn: Kristin Øygarden
Tittel: Sivil arkitekt MNAL
Adresse: Norbygata 39
0190 OSLO
Tlf: 45 27 97 51


Praksis:

2011: Utstilling

2010: syk -

2009: Tilknyttet Funkwebservices AS
opplæring/ trening i Adobe Photshop, Adobe Illustrator og joomla (webdesign program)
Delaktig i div. websider

2008: Eget firma avsluttet

Mai 2004 - Eget kontor
Utleid til:
ØKAW AS arkitekter MNAL
· Folkehelsa skisseprosjekt, forprosjekt
· Nytt mottak Ullevål sykehus, forprosjekt
· Konkurranse, hoppbakke holmenkollen
LONGVA arkitekter AS
· Div.
ØKAW AS arkitekter MNAL
· Hjulpet til på div. prosjekter og konkurranser
ARCH UNO AS -
· Disen skole, ombygging, tilbygg og nybygg, forprosjekt, byggemeldingstegninger, anbudstegninger,

arbeidstegninger
· Kjelsås barnehage, byggemeldingstegninger, anbudsprosjektering
· Deichmansgate. 4, rehabilitering bygård, anbudsprosjektering, arbeidstegninger 
· Div.
BYGGFORSK (GJENNOM TECHNO GARDEN)
· Detaljer for katalog til ferdighusprodusent
LUND OG KAARSTEIN DA
· Boliger og butikker, et kvartal i Lillehammer,


Ved siden av utleie har planløsninger og påbygg vært noen av de oppgavene som mitt firma har tatt på seg.

2002 - 2004 - prosjektengasjement
SKJESETH OG SOLVANG ARKITEKTER AS
· Solsiden på torvet, butikker, kontorer og leiligheter, Lillestrøm, detaljsnitt, detaljer
JARMUND/ VIGNÆS AS ARKITEKTER MNAL
· Innvendig rehabiliterings prosjekt SND i Akersgata, Oslo, arbeidstegninger
KRYSTYNA ZENNEGG arkitektkontor AS
· Leiligheter i Eckersbergsgate, Oslo; anbudsprosjektering
LØVFALD arkitekter AS
· Allaktivitetshall i Spydeberg kommune; anbudsprosjektering
ØKAW AS arkitekter MNAL
· Høyskolen i Akershus; utarbeidelse av branntegninger
· Nasjonal biblioteket, Oslo; oppmåling og opptegning

2001- 2002 - TORSTEIN RAMBERG AS SIVILARKITEKT MNAL
· Nytt hovedkvarter for Statskraft, Oslo; innvendige arbeider, spesielt lysgårder; stålarbeider og himlinger - arbeidstegninger og oppfølging
· Ålesund fengsel: søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse, utarbeidelse av anbud og arbeidstegninger
· Konkurranse; Østfold fengsel
1997 - 2001 - ØKAW AS arkitekter MNAL
· Ny langrenn og skiskytterstadion ved Holmenkollen riksanlegg, Oslo; forprosjektering, anbudsprosjektering, arbeidstegninger . og oppfølging
· Ny hoppbakke Linderudkollen, Oslo; forprosjektering, anbudsprosjektering, arbeidstegninger og oppfølging
· Nytt pasient hotell, Ullevål sykehus, Oslo; forprosjektering, anbuds- prosjektering, arbeidstegninger og oppfølging
· Ombygging og rehabilitering, deler av Historisk museum, Oslo; anbuds-prosjektering
· Konkurranser; Postgirobygget i Oslo, Telenor, Snarøya - medarbeider
· Utvikling av manualer og arkivering for digitale verktøy som inngår i kvalitetsystemet
1996 - 1997 - ARCH UNO AS
· Forretningssenter med boliger i Larvik sentrum; forprosjektering og bygge-melding
· Deltagelse i div. mindre rehabiliterings- og ombyggingsarbeider
1995 - 1996 - VESTVÅGØY KOMMUNE
· Utarbeidelse av regulering og bebyggelsesplaner
· Revidering av arealplanen og utarbeidelse av publikumsutgave
m/ illustrasjoner for denne
· Utarbeidelse av publikumsversjon m/ illustrasjoner for sentrumsplanen i Leknes
· Planarbeidsoppstart for sentrumsplan for Stamsund
· Ombygging av skolebygg, tilrettelegging for 6 åringer i skolen; skisseprosjektering for 5 skoler
1994 - 1995 - TORSTEIN RAMBERG AS SIVILARKITEKT MNAL
· R5 - regjeringskvartalets 5. byggetrinn, Oslo; arbeidstegninger, hovedsakelig himlinger
· Christiania Torv, Oslo; arbeidstegninger
· Konkurranse; Polarinstituttet i Tromsø; utarbeidelse av tegninger
1993 - 1994 - EVENDEN AS
· Glas Magasinet, Oslo; design utarbeidelse og arbeidstegninger
· Økern senter; utarbeidelse skisseprosjekt
· Utarbeidelse skisseprosjekt for div. mindre kjøpesentre i Norge
1992 - 1993 - ØKAW AS arkitekter MNAL
· Vinterlekene på Lillehammer - 94; festivale elementer og temporære installasjoner
1992 - Arkitektkontoret aakerøy & moe as
· Sandvika storsenter; detaljprosjektering

Utdannelse/ kurs
2000
Fulgt forelesninger i Kunsthistorie ved Universitetet i Oslo
1998
Microstation 3D kurs - Technocad
1997
Ny plan og bygningslov - DET NORSKE ARKITEKTAKADEMI; kortversjonen
1993
Datakurs ved NÆRINGSAKADEMIET;
DAK - AutoCad 12 2D og 3D
Innføring DOS., Windows, Microsoft Words og Exel regneark
1992
Diplom Arkitekthøgskolen i Oslo
1984 - 85
Einar Granum kunstskole
1984
Kurs i grafisk uttegning/ layout ved friundervisningen i Oslo

Annen relevant erfaring
1984
Tegneassistent for grafisk designer Paal Ekerby

 

Kristin Øygarden

Norbygata 39, 0190 Oslo, tlf: 452 79 751